เกี่ยวกับเรา

ซิสเท็ม 2000  จัดตั้งขึ้นในปี 2538  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอุปกรณ์ไอทีและเทเลคอม 

 

ในปี  2540  บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก Plantronics Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชุดหูฟังที่มียอดขายหูฟังอันดับหนึ่งของโลก แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ Plantronics, Walker ในประเทศไทย  ปัจจุบันบริษัท S2000 เป็นผู้บริหารด้านการตลาด การจัดจำหน่าย รวมทั้งบริหารศูนย์บริการ Plantronics ที่ให้บริการครบวงจรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง โดยครอบคลุมสินค้าอุปกรณ์ชุดหูฟังสำหรับใช้ใน Contact Center,  ชุดหูฟังบลูทูธ,  หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์,   เครื่องโทรศัพท์พร้อมหูฟังสำหรับสำนักงาน,  เครื่อง Amplifier สำหรับใช้ต่ออุปกรณ์หูฟังกับอุปกรณ์การสื่อสารทุกประเภท,   และอุปกรณ์หูฟังสำหรับนักบินและหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ภายใต้แบรนด์  Plantronics, Practica, รวมทั้งเครื่องเช็คคู่สาย Walker Test set

 

ในปี 2551 บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งจาก KAOT Co Ltd ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความชำนาญในการออกแบบระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในสำนักงานและศูนย์บริการโทรศัพท์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Etel ซึ่งเป็นเครื่องโทรศัพท์ระบบอนาล็อก ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่นำไปต่อใช้งานการกับหูฟัง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร SME ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่คมชัด  ความทนทานในการใช้งาน และมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับระดับความดังของเสียงไมโครโฟนมากกว่าเครื่องโทรศัพท์ทั่วไปในตลาด  

ด้วยเล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยทีมงานขายและทีมช่างผู้มีประสบการณ์  ยาวนานมากกว่า  20  ปี  โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า  ในความรับผิดชอบและความชำนาญในการให้บริการเฉพาะด้าน ของหูฟังสำหรับคอนแท็คเซ็นเตอร์ และหูฟังบลูทูธ รวมทั้งสินค้าที่จัดจำหน่ายอย่างแท้จริง

 

องค์กรแห่งความยั่งยืน อันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและคู่ค้า

 

ตลอด 20 ปี แห่งการสร้างสมประสบการณ์  จากทีมงานวิศวกรและพนักงานขายเพียงไม่กี่คน จนปัจจุบันบริษัทของเราได้เติบโตอย่างมั่นคง เราตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน  ที่จะสามารถดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่พนักงานและผู้คนที่เราติดต่อในสังคมได้ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการเจริญเติบโตที่พอเหมาะพอดี ไม่สร้างภาระปัญหาให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

เราจะเป็นศูนย์กลางที่จะประสานความสัมพันธ์อันยืนยาวระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค บนพื้นฐานแห่งมิตรภาพอันยั่งยืน ความเข้าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  บนระบบการทำงานแบบมืออาชีพและเทคโนโลยี่ทันสมัย

ลูกค้าและคู่ค้าต้องมีความสุขมากขึ้นทุกครั้งที่ได้มาติดต่อกับเรา และจะนึกถึงเราเป็นคนแรกเมื่อต้องการซื้อสินค้าประเภทเดียวกัน  เราจะเอาใจใส่ดูแลให้บริการที่ดีที่สุดทั้งก่อนและหลังการขาย  ลูกค้าของเราต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่าจากการใช้สินค้าที่ได้รับการคัดสรรด้านประโยชน์และคุณภาพมาเป็นอย่างดี

องค์กรของเราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พนักงานของเราต้องมีความสุขในการทำงาน  มีโอกาสเจริญก้าวหน้า  มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของทุกองค์กรและของสังคมโลก เรามุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่สังคม  เริ่มต้นจากในสถานที่ทำงาน  และส่งต่อไปยังกลุ่มคู่ค้าและลูกค้า  เราเชื่อมั่นว่าการเชื่อมต่อจิตสำนึกที่ดีให้แก่สังคมไปเรื่อยๆ จากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง จะช่วยให้สังคมในวงกว้างระดับประเทศและระดับโลกเป็นสังคมที่มีความอบอุ่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นในอนาคต