Contact Us

Contact Us


หากพบปัญหาหรือต้องการคุยกับฝ่ายบริการลูกค้า ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรหรือที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด
46/1 อาคารโนเบิล ไลท์ ชั้น จี ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400สอบข้อมูลสินค้า หรือถามปัญหาการใช้หูฟังบลูทูธ (Bluetooth Headset)

0-278-0064สอบถามปัญหาการใช้หูฟังสำหรับใช้ในองค์กรและศูนย์บริการโทรศัพท์ (Contact Center / Enterprise / Unified Communications)

0-279-5245
 0-279-5298 


Email Us