ขอขอบพระคุณที่กรุณามอบความไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าและบริการ จากบริษัท ซิสเท็ม 2000 เพื่อยกระดับความดูแลใส่ใจในการให้บริการ Systems 2000 ได้เปิดหน้าลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของเรา (ครอบคลุมอาณาเขตประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา) เข้าไปทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้า และรับสิทธิพิเศษ ที่จะมอบให้แก่ท่านผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ทำการลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1.สำหรับผู้ที่มีบัตร warranty card

เลขรหัสสินค้า

2.สำหรับผู้มีบัตร Service Voucher

เลขรหัสสินค้า

3.สำหรับ UBTECH

เลขสำหรับใช้ลงทะเบียน

เลือกแบรนด์ เลือกรุ่นสินค้า
1.
เพื่มรายการสินค้า จากใบเสร็จเดียวกัน