ขอขอบพระคุณที่กรุณามอบความไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าและบริการ จากบริษัท ซิสเท็ม 2000 เพื่อยกระดับความดูแลใส่ใจในการให้บริการ Systems 2000 ได้เปิดหน้าลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของเรา (ครอบคลุมอาณาเขตประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา) เข้าไปทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้า และรับสิทธิพิเศษ ที่จะมอบให้แก่ท่านผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ทำการลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1. For those who has warranty card

Serial no.

2. For those who has Service Voucher

Serial no.

Code for Register

Best Quality Best Care’s Terms & Conditions

  • This special privilege shall be valid for those customers who have purchased Plantronics products Imported by Systems 2000 Co.,Ltd. only.
  • During promotion period, customers who have purchased Plantronics Bluetooth headsets, any models , shall get special right to extend their warranty term from 1 year  to 1year + 3mths.
  • For customers who purchased Plantronics Voyager and Backbeat headsets in full price, please register your product to extend warranty term up to 2 years from the purchasing date.
  • After registration is completed, we will do verify and confirm the status to you asap.
  • Systems 2000, hereby reserves our right to change terms & conditions of this promotion without any prior notice.