1414 Plus สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – โรงแรมอลิซาเบธ คุณนิสา มังกรทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาพบปะเครือข่าย 1414Plus โครงการที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม โดยในงาน Plantronics ได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้พิการและตอบแทนอาสาสมัครผู้อ่านหนังสือเสียงครบ 500 ชม. ได้มีโอกาสใช้หูฟังบลูทูธคุณภาพดี ในราคาพิเศษสุด เพื่อชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศในงาน