ภาพบรรยากาศกาศงาน Thailand mobile expo 2020 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทค ในวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. ที่ผ่านมา